Tranzitul vamal fie conform regimului de tranzit comunitar,
 fie in baza unui carnet TIR (Conventia TIR) cu conditia ca aceste transporturi:
    sa fi inceput sau sa se fi incheiat in afara Comunitatii sau
    sa priveasca transporturi de marfuri care trebuie descarcate pe teritoriul vamal al Comunitatii si care sunt transportate impreuna cu marfuri care se descarca intr-o tara terta sau
    sa fie efectuate intre doua puncte din Comunitate folosind teritoriul unei tari terte;
  in baza unui carnet ATA utilizat ca document de tranzit sau
  in baza formularului 302 prevazut in Conventia dintre Partile Tratatului Atlanticului de Nord referitor la Statutul fortelor, semnat la Londra pe 19 iunie 1951 sau
  prin posta (inclusiv colet postal).

Incepand cu 01 ianuarie 2007 Romania, in calitate de stat membru, utilizeaza tranzitul comunitar, in conformitate cu prevederile Codului Vamal Comunitar (REGULAMENTUL (CEE) nr. 2913/92) si Regulamentului Vamal Comunitar (REGULAMENTUL (CEE) nr. 2454/1993).

  a marfurilor necomunitare, fara ca aceste marfuri sa fie supuse drepturilor de import si altor taxe sau masuri de politica comerciala;
  a marfurilor comunitare, in anumite cazuri, pentru a evita ca produsele care fac obiectul sau beneficiaza de masuri de export sa poata fi sustrase acestor masuri sau sa beneficieze nejustificat de acestea.

Tranzitul intern permite, in anumite conditii, circulatia marfurilor comunitare dintr-un punct intr-altul pe teritoriul vamal al Comunitatii trecand pe teritoriul unei terte tari fara vreo modificare a statutului lor vamal.

La dispozitia dumneavoastra.
Telefon: 0371 451 204