Import

Punerea in libera circulatie

Prin aplicarea regimului de punere in libera circulatie marfurile dvs. capata statut unional si puteti dispune de acestea pentru utilizare, consum, vanzare sau orice alta activitate. 

Cand solicitati punerea in libera circulatie a marfurilor este necesar sa achitati taxele la import. 
Ce inseamna taxe la import ? 
Taxele vamale care trebuie platite la importul de marfuri 

Taxele vamale import pot fi procentuale (se aplica la valoarea in vama a marfurilor, exprimata in lei), pot fi specifice (caz in care nivelul dreptului se aplica la cantitatea marfurilor importate) sau pot fi mixte (procentuale si specifice). 
Puteti beneficia de o reducere sau exceptare a taxelor vamale in cazul marfurilor acoperite de acordurile preferentiale sau de acordurile de uniune vamala, incheiate de Uniunea Europeana, in conditiile prevazute de acestea. 
La punerea in libera circulatie se aplica masurile de politica comerciala prevazute pentru importul marfurilor. Masurile de politica comerciala sunt prevazute prin acte normative stabilite la nivelul Uniunii sau national in functie de incadrarea tarifara a marfurilor. 
Reglementarile vamale se aplica comertului dintre Uniune si tari terte, fara sa aduca atingere reglementarilor speciale prevazute in alte domenii. 

De asemenea, la punerea in libera circulatie a marfurilor este necesar sa achitati taxa pe valoarea adaugata si, daca este cazul, accize in conformitate cu dispozitiile reglementarilor fiscale nationale.

Documente necesare operatiunii de Import:

Copie certificat de inmatriculare societate
Certificat de inregistrare in scop TVA
Numar EORI
Factura comerciala

La dispozitia dumneavoastra.
Telefon: 0371 451 204